• Protož, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, kterou je věčné odloučení od boží milosti…

  • Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým. (Mistr Jan Hus)

  • ...Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! (Řím. 8,34)

Vítejte na stránkách Husova sboru.
Náboženské obce Církve československé husitské v Litoměřicích!

Církev československá husitská (CČSH) je společenstvím lidí, které spojuje snaha navrátit se k Bohu cestou, kterou nám ukázal Ježíš z Nazareta, kterou hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce. Zároveň se snaží naplnit současné mravní snažení a vědecké poznání Duchem Kristovým .

Novinky